Přání - taštičky
- přání s nápisem Mamince a s vloženými kartičkami určenými  k napsání textu, viz katalog