Přání - ruční  papír s přírodninou
- různé barvy ručního papíru s přírodními materiály  např. suché květy, dýha aj., viz  katalog