Přání - klasická
- přání bez textu s motivy vhodnými ke dni zamilovaných i s nápisy např. Z lásky, Miluji Tě, Mám Tě rád/ráda, viz katalog